LIÊN KẾT BẢNG TRONG

bởi NGUYEN CHIEN THANG ngày 13/01/2018

LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG CHO PHEP

 

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

  • Câu1:Hãy chọn phát biểu đúng khi nói về liên kết?

    A. Liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên các bộ trong bảng

    B. Các bảng chỉ liên kết được trên khóa chính của mỗi bảng 

    C. Các bảng chỉ liên kết được trên các thuộc tính có tên giống nhau 

    D. Liên kết giữa các bảng được xác lập dựa trên thuộc tính khóa.