Tìm từ láy trong câu Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách...

bởi Huyền Trang 02/05/2019

Tìm từ láy trong câu:

“Thấy Kiến Mẹ vất vả quá, bác Cú Mèo đã nghĩ cách để giúp Kiến Mẹ có thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, Kiến Mẹ đến thơm vào má chú kiến con nằm ở hàng đầu tiên. Sau khi được mẹ thơm, chú kiến này bèn quay sang thơm vào má chú kiến bên cạnh và thầm thì:

- Đây là mẹ gửi một cái hôn cho em đấy!

Câu trả lời (3)

  • vất vả, thầm thì

    bởi . Thư 02/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm
  • Vất vả, nghỉ ngơi, thầm thì

    bởi Tử Mao 02/05/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan