YOMEDIA
ZUNIA12

rewrite without changing the meaning?

I. Dùng các từ trong ngoặc kép trong ngoặc kép để hoàn thành câu viết lại sao cho nghĩa câu viết lại giống với nghĩa câu ban đầu
1, Roger couldn't finish the book because he was very tired(so)
Roger............................................he couldn't finish the book
2, The soup I ordered was very salty . I couldn't eat it ( such)
I had ...........................................I couldn't eat it
3, The new game is danger . People are advised against playing it without safe guard supervision ( too)
The new game...............................to playing without safe guard supervision
4, You are just too young to judge your parnts ( enough)
You are.........................................to judge your parnts
5, It is snowing heavily . You should not go outside( too)
The snow.....................................go outside

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1, Roger couldn't finish the book because he was very tired(so)
  Roger was very tired so he couldn't finish the book
  2, The soup I ordered was very salty . I couldn't eat it ( such)
  I had such the salty soup I couldn't eat it
  3, The new game is danger . People are advised against playing it without safe guard supervision ( too)
  The new game is too dangerous to playing without safe guard supervision
  4, You are just too young to judge your parnts ( enough)
  You are not old enough to judge your parents
  5, It is snowing heavily . You should not go outside( too)
  The snow is too heavy for you to go outside

    bởi SiuNhơn Phác 24/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF