YOMEDIA
ZUNIA12

Give the correct tense of verbs?

Câu điều kiện

1.If it rains this evering. I [not go]..............out.

2.Lan [miss]............the bus if she will not hurry.

3.I Ha [not be].............careful, he will drop the cup

4.Mrs. Nga [join]................us if she finishes her work early.

5.If Mrs.Binh writes a shopping list, she [not forget]..............what to buy

6.If I see him I [give].............a lift.

7.If he [eat]............all that, he will be ill.

8.If I find your passport I [telephone]................you at one.

9.If he [read]............in bad light he will ruin his eyes.

10.Someone [steal]............your car if you leave it unlocked

11.If you want to improve English, We [can help]..............you

12.If you want to get good , you [must study]..............hard.

13.If you [not pay]..............in advance, You must give us a 10 percent deposit

14.If the rice paddies are polluted , the rice plants [will die].............

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu điều kiện

  1.If it rains this evering. I [not go]......won't go........out.

  2.Lan [miss].....will miss.......the bus if she does not hurry.

  3.I Ha [not be]........isn't.....careful, he will drop the cup

  4.Mrs. Nga [join].......will join.........us if she finishes her work early.

  5.If Mrs.Binh writes a shopping list, she [not forget].....won't forget.........what to buy

  6.If I see him I [give]......will give.......a lift.

  7.If he [eat]....eats........all that, he will be ill.

  8.If I find your passport I [telephone]......will telephone..........you at one.

  9.If he [read].......reads.....in bad light he will ruin his eyes.

  10.Someone [steal].....will steal.......your car if you leave it unlocked

  11.If you want to improve English, We [can help].......can help.......you

  12.If you want to get good , you [must study]....must study..........hard.

  13.If you [not pay]....do not pay..........in advance, You must give us a 10 percent deposit

  14.If the rice paddies are polluted , the rice plants [will die]......will die.......

    bởi Dương Thị Hoài 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF