Write a short passage about what should we do to save energy use this cue:

bởi Đặng Tuệ 27/04/2019

Write a short passage about what should we do to save energy use this cue:

    *What energy do we use now? (Năng lượng nào chúng ta sử dụng bây giờ?)

    *How many kind of energy are there? tell all ?( có bao nhiêu loại năng lượng ? nói tất cả ?)

    *How to save non-renewable energy( làm thế nào để bảo vệ năng lượng không thể tái tạo )

    *Several ways to save energy at home, at school and in public places ( kể vài cách tiết kiệm năng lượng ở nhà, ở trường và nơi công cộng )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan