ON
YOMEDIA
VIDEO

Word forms

1. Your hair looks  ...........        (DIFFER)

2. Sewing is a ...........hobby    (USE)

3.What's the matter with you? I have a ......... ( TOOTH)

4. Clean theeth are ......... teeth (HEALTH)

5. Eat well,exercise and you will be fit and ........(HEALTH)

6.Did you have an ...........with the director?    ( APPOINT)

7. The people were very ...... (FIREND)

8.Clean teeth are ..........teeth  ( HEALTH)

9. She is....... girl and she is a good student (BEAUTY)

10. My father is a careful driver. He drivers ....... ( Care)

11. My mother thinks sewing is a .....hobby (USE)

12. We bougth a ....... white dress for my birthday ( beauty)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 1 different 2 useful 3 toothache 4 healthy 5 healthy 6 apointment 7 friendly 8 9 beautiful 10 carefully 11 useful/useless 12 beautiful

   

    bởi Na Na 23/03/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1.different

  2.useful

  3.toothache

  4.healthy

  5.healthy

  6.appointment

  7.friendly

  8.healthy

  9.beautiful

  10.carefully

  11.useful 

  12.beautiful

    bởi Nguyễn Minh Quân 27/03/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1/different

  2/ useful 

  3/toothache

  4/healthy

  5/healthy

  6/appointment

  7/friendly

  8/healthy

  9/beautiful

  10/carefully

  11/useful

  12/beautiful

    bởi Mai Vương Minh 04/04/2021
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1