ADMICRO
UREKA

Viết lại câu với tính từ ghép: Her daughter is ten years old.

III. EM hãy viết lại những câu sau bằng cách sử dụng tính từ ghép.

Ví dụ: 0. The trip lasted two weeks. It was a two- week trip. 1. Her daughter is ten years old. 2. The rest lasts fifteen minutes. 3. The building has five floors. 4. The book has two hundred pages 5. The test lasted three hours. 6. The course lasts six months. 7. The meal has three courses. 8. The castle is one hundred years old. 9. The game has five grades. 10. The arcade has twenty rooms

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • III. EM hãy viết lại những câu sau bằng cách sử dụng tính từ ghép.

  Ví dụ: 0. The trip lasted two weeks.

  It was a two- week trip.

  1. Her daughter is ten years old.

  -> She has a ten-year-old daughter.

  2. The rest lasts fifteen minutes.

  -> It is a fifteen-minute rest.

  3. The building has five floors.

  -> It is a five-floor building.

  4. The book has two hundred pages

  -> It is a two-hundred-page book.

  5. The test lasted three hours.

  -> It was a three-hour test.

  6. The course lasts six months.

  -> It is a six-month course.

  7. The meal has three courses.

  -> It is a three-course meal.

  8. The castle is one hundred years old.

  -> It is a one-hundred-year-old castle.

  9. The game has five grades.

  -> It is a five-grade game.

  10. The arcade has twenty rooms

  -> It is a twenty-room arcade.

    bởi Kelvin Quân 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON