ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết lại câu tiếng anh, sử dụng từ trong ngoặc

1. Susan is too tired to type the letters ( energetic ).                                                2 . Bernard is rich enough to buy a new car ( poor)                                                   3. They are too late to catch the bus ( early)                                                                4. Sarah speaks English fluent enough ( slow).                                                         5. The cars were too old to move( enough )                                                                           6 . The sea was too cold to swim ( warm)                                                                 7. Sharon is too ill to go out ( healthy )                                                                           8. Sam is too irresponsible to take care of his child ( responsible) 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Susan isn’t energetic enough to type the letters.

  2) Bernard is too poor to buy anything.

  3) It isn’t early enough to catch the bus.

  4) Sharon isn’t healthy enough to go out.

  5) Sarah doesn’t speak English too slow.

  6) The cars weren’t new enough to move.

  7) The sea wasn’t warm enough to swim.

  8) Sam isn’t responsible enough to take care of his child.

    bởi Nguyễn Tiến Nam 07/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1