AMBIENT
UREKA

Viết câu hỏi cho các từ trong ngoặc trong các câu sau: 1. Lan has an appointment with her friends (at 4p.m)

Viết câu hỏi cho các từ trong ngoặc trong các câu sau:

1. Lan has an appointment with her friends (at 4p.m)

2. I will (take my pen pal around the city)when he visits me next month.

3. Hoa sometimes help (her uncle and aunt) with the harvest.

4. I (washed and ironed my clothes by myself)yesterday.

5. Farmers are working hard (because it is the harvest time).

6. Ba called a doctor last night (because his mother was sick).

7. My mother writes to me (three times a month).

8. The dentist asked Minh (to brush his teeth every day).

9. I felt (sick) after eating that food.

10. Ba (does morning exercises) at 5.30 every morning.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Viết câu hỏi cho các từ trong ngoặc trong các câu sau:

  1. Lan has an appointment with her friends (at 4p.m)

  What time does Lan have an appointment with her friends?

  2. I will (take my pen pal around the city)when he visits me next month.

  Who will you take around the city when he visits you next month?

  3. Hoa sometimes help (her uncle and aunt) with the harvest.

  Who does Hoa sometimes help with the harvest?

  4. I (washed and ironed my clothes by myself)yesterday.

  What did you do yesterday?

  5. Farmers are working hard (because it is the harvest time).

  Why are farmers working hard?

  6. Ba called a doctor last night (because his mother was sick).

  Why did Ba call a doctor last night?

  7. My mother writes to me (three times a month).

  How often does your mother write to you?

  8. The dentist asked Minh (to brush his teeth every day).

  What did the dentist ask Minh?

  9. I felt (sick) after eating that food.

  How did you feel after eating that food?

  10. Ba (does morning exercises) at 5.30 every morning.

  What does Ba do at 5.30 every morning?

  Đúng 2 Bình luận Câu trả lời được cộng đồng lựa chọn Báo cáo sai phạm Thu gọn __HeNry__ __HeNry__29 tháng 1 lúc 18:51

  Viết câu hỏi cho các từ trong ngoặc trong các câu sau:

  1. Lan has an appointment with her friends (at 4p.m)

  What time does Lan have an appointment with her friends?

  2. I will (take my pen pal around the city)when he visits me next month.

  Who will you take around the city when he visits you next month?

  3. Hoa sometimes help (her uncle and aunt) with the harvest.

  Who does Hoa sometimes help with the harvest?

  4. I (washed and ironed my clothes by myself)yesterday.

  What did you do yesterday?

  5. Farmers are working hard (because it is the harvest time).

  Why are farmers working hard?

  6. Ba called a doctor last night (because his mother was sick).

  Why did Ba call a doctor last night?

  7. My mother writes to me (three times a month).

  How often does your mother write to you?

  8. The dentist asked Minh (to brush his teeth every day).

  What did the dentist ask Minh?

  9. I felt (sick) after eating that food.

  How did you feel after eating that food?

  10. Ba (does morning exercises) at 5.30 every morning.

  What does Ba do at 5.30 every morning?

    bởi tran văn thành 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON