AMBIENT
UREKA

Use the correct form of the world in brackets for each gap: People in my country are very warm and....(friend)

Use the correct form of the wold in brackets for each gap

1.People in my country are very warm and....(friend)

2.An .....is a home for children whose parent are dead (orphan)

3.L.A.Hill is a .... writer(humor)

4.She look more.... than her sister(beauty)

5.She is a ...(beauty)singer and she sings ... (beauty)6.MY PARENTS ENJOY THE ......(Peaceful)of the countryside

6.Everybody works ........... ( quiet) in the library

7 Nguyen dose everything .... (different) from his classmates

8. Nga felt.......(extreme) upset about losing her job

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Use the correct form of the wold in brackets for each gap

  1.People in my country are very warm and..friendly..(friend)

  2.An ....orphanage .is a home for children whose parent are dead (orphan)

  3.L.A.Hill is a .humorous... writer(humor)

  4.She look more..beautiful.. than her sister(beauty)

  5.She is a .beautiful..(beauty)singer and she sings .beautifully.. (beauty)

  6.MY PARENTS ENJOY THE ...peace...(Peaceful)of the countryside

  6.Everybody works .....quietly...... ( quiet) in the library

  7 Nguyen does everything .differently... (different) from his classmates

  8. Nga felt...extremely....(extreme) upset about losing her job

    bởi Nguyễn Thị Phương Vi 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF