ADMICRO
UREKA

Sử dụng những từ ngữ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh: Monitor/always/go/class/on time/be/good example/class.

Sử dụng những từ ngữ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

1.Monitor/always/go/class/on time/be/good example/class.

_________________________

2.Sister/buy/material/make/this dress/me.

_________________________

3.Teacher/be/please/improvement/my work.

_________________________

4.Mr Quang/now wear/face mark/protect him/breath/dust.

_________________________

5.Anyone/be/home/when/everyone/arrive?

________________________

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Sử dụng những từ ngữ đã cho để viết thành câu hoàn chỉnh

  1.Monitor/always/go/class/on time/be/good example/class.

  => The monitor always goes to class on time is a good example of the class.

  2.Sister/buy/material/make/this dress/me.

  => My sister bought some material and made this dress for me.

  3.Teacher/be/please/improvement/my work.

  => The teacher is pleased with the improvement in my work.

  4.Mr Quang/now wear/face mark/protect him/breath/dust.

  => Mr.Quang is now wearing a face mark to protect him from breathing in dust.

  5.Anyone/be/home/when/everyone/arrive?

  => Was anyone at home when everyone arrived?

    bởi Tran Huynh Mai 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF