YOMEDIA
IN_IMAGE

She is cooking meal in the kitchen.

71. She is cooking meal in the kitchen.

=>………………………………………………………………………………

72. I’d like some milk and vegetables.

=>………………………………………………………………………………

73. Nam is doing his homework.

=>………………………………………………………………………………

74. Nam never flies a kite.

=>………………………………………………………………………………

75. We often go to school by bicycles.

=>………………………………………………………………………………

76. Her eyes are brown

=>………………………………………………………………………………

77. My sister is in grade 6.

=>………………………………………………………………………………

78. Mai is tired and hungry

=>………………………………………………………………………………

79. My brother wants a glass of lemon juice.

=>………………………………………………………………………………

80. Linh has milk and eggs for her breakfast.

=>…………………………………………………………………………………

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 71. She is cooking meal in the kitchen.

  =>……………………………………WHERE IS SHE COOKING MEAL?…………………………………………

  72. I’d like some milk and vegetables.

  =>…………………………………WHAT WOULD YOU LIKE?……………………………………………

  73. Nam is doing his homework.

  =>………………………WHAT IS NAM DOING?………………………………………………………

  74. Nam never flies a kite.

  =>……………………………HOW OFTEN DOES NAM FLY A KITE?…………………………………………………

  75. We often go to school by bicycles.

  =>…………………………………HOW DO WE OFTEN GO TO SCHOOL?……………………………………………

  76. Her eyes are brown

  =>………………………………WHAT COLOR ARE HER EYES?………………………………………………

  77. My sister is in grade 6.

  =>……………………………WHICH GRADE IS YOUR SISTER IN?…………………………………………………

  78. Mai is tired and hungry

  =>………………………………HOW IS MAI?………………………………………………

  79. My brother wants a glass of lemon juice.

  =>……………………………WHAT DOES YOUR BROTHER WANT?…………………………………………………

  80. Linh has milk and eggs for her breakfast.

  =>…………………………………WHO HAS MILK AND EGGS FOR HER BREAKFAST?………………………………………………

    bởi Phạm Ngọc Cầm 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • 1. Although my sister tried her best, she didn’t pass the final round.

  -> Despite ………………………………………………………….

  -> Despite ………………………………………………………….

   

  2. In spite of finishing reading the book, he didn’t return to me.

  => Although …………………………………………………….

  17/01/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON