Sắp xếp câu

bởi Tô Thị Phượng 10/09/2019
DO YOU GET ME

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Thuy Kim

  viet tiep cau,su dung tu cho truoc :

  1,When she came in,she had a happy smile on her face.

  ->When she came in,she................................. (was)

  2,we were comfortable in our seats.

  ->We..............................................(sat)

  3,the children's games were noisy.

  ->the children .......................................(played)

 • Hong Van

  Có một số câu e không biết sai chỗ nào, chỉ em bài tập này đi

  Underline and correct the mistake in each sentence (1pts)

  1. We might use a wireless TV to send email in the future.

  2. If he have a lot of money, he will buy a big house.

  3. Do you have a fridge that can cook your meals in 2050?

  4. Instead off having a bath, it is better for us to use a shower.

  .............................

  ……………………

  ……………………

  ……………………