ON
ADMICRO
VIDEO_3D

question 1 .rewrite the following sentence: he is not a quick runner _He does .....

question 1 .revite the flollowing sentence

1 he is not a quick runner _He does.......

2. Can she take care of herself when her mother is away_ Can she look.............

question 2. give the correct froms of the verb given in the blant.

1 .How long ago (they build).........................this house

2.Do you enjoy (walk ).....................in the rain

question 3 . find and correct mistake

1 I did not wrote any postcards ._...................................

2 The doctor took her tempratures and said that it was normal_.............................

3 He is hungry so he have to find something to eat_..............

4. she does not like park and eight does her uncle_...........

5.Does your mother go always to work by bus _..........

GIÚP EM VỚI Ạ

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • question 1 .revite the flollowing sentence

  1 he is not a quick runner

  => He doesn't run quickly.

  2. Can she take care of herself when her mother is away

  => Can she look after herself when her mother is away?

  question 2. give the correct froms of the verb given in the blant.

  1 .How long ago (they build).............did they build............this house?

  2.Do you enjoy (walk )..........walking...........in the rain?

  question 3 . find and correct mistake

  1 I did not wrote => write any postcards ._...................................

  2 The doctor took her tempratures => temparature and said that it was normal_.............................

  3 He is hungry so he have => has to find something to eat_..............

  4. she does not like park and eight does her uncle_........... ( viết đề đàng hoàng vào rồi đi mà hỏi -_- )

  5.Does your mother go always to work => Does your mother always go to work by bus?

    bởi Nguyễn Phương Thảo 29/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1