Nêu cấu trúc câu bị động và cấu trúc thì tương lai tiếp diễn.

bởi My Nguyễn 05/01/2019

Nêu cấu trúc câu bị động và cấu trúc thì tương lai tiếp diễn.

Câu trả lời (5)

 • Cấu trúc tương lai tiếp diễn

  Câu khẳng định

  S + will + be + V-ing

  Ví dụ:

  – I will be stayingat the hotel in Nha Trang at 1 p.m tomorrow. (Tôi sẽ đang ở khách sạn ở Nha Trang lúc 1h ngày mai.)

  – She will be working at the factory when you come tomorrow.(Cô ấy sẽ đang làm việc tại nhà máy lúc bạn đến ngày mai.)

  Câu phủ định

  S + will + not + be + V-ing

  CHÚ Ý:

  – will not = won’t

  Ví dụ:

  –  We won’t be studyingat 8 a.m tomorrow. (Chúng tôi sẽ đang không học lúc 8h sáng ngày mai.)

  – The children won’t be playing with their friends when you come this weekend. (Bọn trẻ sẽ đang không chơi với bạn của chúng khi bạn đến vào cuối tuần này.)

  Câu nghi vấn

  Will + S + be + V-ing ?

  Trả lời:           Yes, S + will

  No, S + won’t

  Ví dụ:

  – Will you be waiting for the train at 9 a.m next Monday? (Bạn sẽ đang đợi tàu vào lúc 9h sáng thứ Hai tuần tới phải không?)

  Yes, I will./ No, I won’t.

  – Will she be doing the housework at 10 p.m tomorrow? (Cô ấy sẽ đang làm công việc nhà lúc 10h tối ngày mai phải không?)

  Yes, she will./ No, she won’t

  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • cấu trúc câu bị động : S + be+ phân từ hai

   

  bởi Tuyền Khúc 06/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cấu trúc:

  +/ Câu bị động: S + be + P.P + by + O

  (Be phải chia theo thì của V)

  +/ Tương lai tiếp diễn: S + will + be + infinitive + ing

  bởi Đào Vũ Quỳnh Trang 07/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Câu bị động: S + be + VPP + by + O

  Thì TLTD : S + will + be + V_ing
   

  bởi Linh Pulli 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan