ADMICRO
UREKA

III. Rewrite these sentences: My hover scooter is over there. (mine)

III. Rewrite these sentences.

1. My hover scooter is over there. (mine) -> ………………………………………………………

2. Is her jet pack red? (hers) -> ………………………………………………………

3. What is the price of a kilo of beef? -> How ………………………………………..?

4. They will use solar energy to protect the environment.

-> Solar energy…………………………………………………………………….

5. How long did she spend doing her homework every day?

-> How long did it ……………………………………………………………?

6. What is the distance between Hue and Da Nang?

-> How far………………………….………………….……………..…….?

7. I often went to primary school on foot. -> I used …………………………………………

8. Road users should obey traffic rules strictly.-> Traffic rules should………………………..

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • III. Rewrite these sentences.

  1. My hover scooter is over there. (mine)

  => The hover scooter over there is mine.

  2. Is her jet pack red? (hers)

  => Is the jet pack red hers?

  3. What is the price of a kilo of beef?

  => How much is a kilo of beef?

  4. They will use solar energy to protect the environment.

  => Solar energy will be used to protect the environment.

  5. How long did she spend doing her homework every day?

  => How long did it take her to do homework every day?

  6. What is the distance between Hue and Da Nang?

  => How far is it from Hue to Da Nang?

  7. I often went to primary school on foot.

  => I used to walk to primary school.

  8. Road users should obey traffic rules strictly.

  => Traffic rules should be obeyed strictly by road users.

    bởi Nguyễn Uyên 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF