YOMEDIA

I have a very close friend. Her name is Mai. She is eleven years old and she is in (61)........................ six.

I have a very close friend. Her name is Mai. She is eleven years old and she is in (61)........................ six. She(62)........................ speak English. She has English (63)..........................Tuesday, Thursday and Friday. She can also (64)......................... the piano. In her room,(65)............................... is a piano and some books. Every day she gets up at six. She (66).............................. breakfast at six thirty and goes to school at a (67).............................. to seven. She has her (68)................................ from seven o’clock to eleven thirty. Then she(69)............................... home and has lunch at twelve o’clock. It’s three o’clock in the afternoon now and Nga is in her room. She (70)...........................doing her homework.

  bởi het roi 07/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

  • I have a very close friend. Her name is Mai. She is eleven years old and she is in (61)...........grade............. six. She(62)...........doesn't............. speak English. She has English (63).............on.............Tuesday, Thursday and Friday. She can also (64)...........play.............. the piano. In her room,(65)...............There................ is a piano and some books. Every day she gets up at six. She (66)................has.............. breakfast at six thirty and goes to school at a (67)...............aquarter.............. to seven. She has her (68)................lesson................ from seven o’clock to eleven thirty. Then she(69)..............goes................. home and has lunch at twelve o’clock. It’s three o’clock in the afternoon now and Nga is in her room. She (70)............is...............doing her homework.

      bởi Nguyen Ngan 07/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA