AMBIENT
UREKA

give the correct form of verb?

Chọn các động từ bên dưới , chia động từ rồi điền vào chỗ chấm.

(check up, eat, fix, forget, not have, not iron, polish, receive, speak, tidy)

1, Na had her teeth ............. at the hospital.

2, I felt a lot of better after the dentist ............. my tooth.

3, Lan has a toothache because she ............... a lot of candies.

4, Viet ............. his clothes . His mother helped him.

5, We ............. to the headmaster yesterday evening.

6, I .............. these shoes yesterday but they are tidy now.

7, The students ............. their classroom last Saturday.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn các động từ bên dưới , chia động từ rồi điền vào chỗ chấm.

  (check up, eat, fix, forget, not have, not iron, polish, receive, speak, tidy)

  1, Na had her teeth ....polished......... at the hospital.

  2, I felt a lot of better after the dentist .......fixed...... my tooth.

  3, Lan has a toothache because she ........eats....... a lot of candies.

  4, Viet ........didn't iron..... his clothes . His mother helped him.

  5, We .......spoke...... to the headmaster yesterday evening.

  6, I .......tidied....... these shoes yesterday but they are tidy now.

  7, The students ......didn't have....... their classroom last Saturday.

    bởi Nguyen Ella 19/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON