ADMICRO
UREKA

Give the correct form of the words. I'll go out with Tom when he (finish) his homework.

Give the correct form of the words.

1. I'll go out with Tom when he ..... (finish) his homework.

2. As Quang ..... (come) here, my parents ..... (wait) him in front of door.

3. He ..... (send) you some letters as he ..... (arrive) in Hanoi.

4. I ..... (go) out if my sister ..... (stay) at home.

5. If you ..... (have) time, I ..... (visit) you.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Give the correct form of the words.

  1. I'll go out with Tom when he ...finishes... (finish) his homework.

  2. As Quang ...comes... (come) here, my parents ...will wait... (wait) him in front of door.

  3. He ...will send... (send) you some letters as he ...arrives... (arrive) in Hanoi.

  4. I ...will go... (go) out if my sister ...stays... (stay) at home.

  5. If you ...have... (have) time, I ...will visit... (visit) you.

    bởi Nguyễn My 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF