YOMEDIA

Give the correct form of the words. I'll go out with Tom when he (finish) his homework.

Give the correct form of the words.

1. I'll go out with Tom when he ..... (finish) his homework.

2. As Quang ..... (come) here, my parents ..... (wait) him in front of door.

3. He ..... (send) you some letters as he ..... (arrive) in Hanoi.

4. I ..... (go) out if my sister ..... (stay) at home.

5. If you ..... (have) time, I ..... (visit) you.

  bởi Nguyễn Anh Hưng 07/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Give the correct form of the words.

  1. I'll go out with Tom when he ...finishes... (finish) his homework.

  2. As Quang ...comes... (come) here, my parents ...will wait... (wait) him in front of door.

  3. He ...will send... (send) you some letters as he ...arrives... (arrive) in Hanoi.

  4. I ...will go... (go) out if my sister ...stays... (stay) at home.

  5. If you ...have... (have) time, I ...will visit... (visit) you.

    bởi Nguyễn My 07/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA