ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Give correct forms of the words given?

I. Give correct forms of the words given

1. My mother is a...........................(teach)

2. My sister is a stamp....................(collect)

3. Nam is not very.................He never plays games ( sport)

4. In most countries. There are organization for...............(teen)

5. I don't like.................weather (rain)

6. This dictionary is.................than that on (new)

7. Look at the.......................fish ovethere (color)

8. Nam's mother is................. He always makes mistakes ( happy)

9. She is not..................from her sister (differ)

10. Her new school is.....................than her old school ( big)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • I. Give correct forms of the words given

  1. My mother is a.........TEACHER..................(teach)

  2. My sister is a stamp........COLLECTOR............(collect)

  3. Nam is not very.........SPORTY........He never plays games ( sport)

  4. In most countries. There are organization for....TEENAGE...........(teen)

  5. I don't like.......RAINY..........weather (rain)

  6. This dictionary is.......NEWER.........than that on (new)

  7. Look at the............COLORFUL...........fish ovethere (color)

  8. Nam's mother is.......UNHAPPY.......... He always makes mistakes ( happy)

  9. She is not......DIFFERENT............from her sister (differ)

  10. Her new school is.........BIGGER............than her old school ( big)

    bởi Huỳnh Phương 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1