ADMICRO
UREKA

GERUND Use the correct form of the verbs in the parentheses: I hope ....... (have) a job.

GERUND

Use the corect form of the verbs in the parentheses

1. I hope ......... (have) a job.

2. He is thinking of ......... (leave) his job.

3. Please let me ......... (know) your decision.

4. It's no use ............. (wait).

5. Gravity keeps the Moon ..................... (travel) around the Earth instead of .............. (shoot) off into the space.

6. It's difficult .............. (get) used to getting up early.

7. Stop ............. (argue) and start .............. (work).

8. I'm sorry .................. (disappoint) you.

Giúp mk chữa bài đi mấy mannnnnn hiha!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • GERUND

  Use the corect form of the verbs in the parentheses

  1. I hope ......to have... (have) a job.

  2. He is thinking of ...leaving...... (leave) his job.

  3. Please let me ......know... (know) your decision.

  4. It's no use .........waiting.... (wait).

  5. Gravity keeps the Moon .........traveling............ (travel) around the Earth instead of ......shooting....... (shoot) off into the space.

  6. It's difficult ......to get....... (get) used to getting up early.

  7. Stop ......argueing ....... (argue) and start .........working..... (work).

  8. I'm sorry ..........for disappointing........ (disappoint) you.

    bởi Nguyen Ngo 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON