ON
YOMEDIA
VIDEO

Em hãy điền 1 giới từ vào chỗ trống để hoàn thành những câu sau: a) her birthday is.......october 17th

1) Em hãy điền 1 giới từ vào chỗ trống để hoàn thành những caau sau:

a) her birthday is.......october 17th

b) our party will be........ten o'clock to half past eleven ..........The morning ..........sunday

c) what our place ..........birth , Nam?

d) Trung will have party ..............her birthday ..........Home.

e)I'll wait ................you outside the stadium

2)mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp em hãy tim và chữa lại cho đúng gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống

1) how old Hoa will be on her next birthday ?

.....................................................................

2) would you like seeing a movie with me tonight ?

................................................................

3) Nhung's birthday is in the nith of March

........................................................

4) we don't will have a part next Friday

......................................

5) today is Thursday ,the two of November

.....................................................

6) Hoang doesn't have a lots of friends in her new school

.............................................................

7) what are your telephone number, Phuong?

.......................................................

8) mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon

..............................................................

9) who are you and your friends talk about?

...........................................................

10) linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai street

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1) Em hãy điền 1 giới từ vào chỗ trống để hoàn thành những caau sau:

  a) her birthday is.....on..october 17th

  b) our party will be....from....ten o'clock to half past eleven ...in.......The morning .....on.....sunday

  c) what our place ....of.....birth , Nam?

  d) Trung will have party ........for......her birthday ....at......Home.

  e)I'll wait .........for.......you outside the stadium

  2)mỗi câu sau có một lỗi sai về ngữ pháp em hãy tim và chữa lại cho đúng gạch chân lỗi sai đó và viết phần chữa lại vào chỗ trống

  1) how old Hoa will be on her next birthday ?

  Sửa: will Hoa be

  2) would you like seeing a movie with me tonight ?

  Sửa: to see

  3) Nhung's birthday is in the nith of March

  Sửa: on

  4) we don't will have a party next Friday

  Sửa: won't

  5) today is Thursday ,the two of November

  Sửa: second

  6) Hoang doesn't have a lots of friends in her new school

  Sửa: a lot of

  7) what are your telephone number, Phuong?

  Sửa: is

  8) mai will goes to Hai Phong tomorrow afternoon

  Sửa: go

  9) who are you and your friends talk about?

  Sửa: talking

  10) linh lives with her uncle on 37 Nguyen Trai street
  Sửa: at

    bởi Trần Hương 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1