AMBIENT
UREKA

đặt câu với các từ sau ( factory) __________________ ( these ) ___________________

đặt câu với các từ sau

( factory) __________________

( these ) ___________________

( next to ) __________________

( in front of ) _______________

( whose ) ___________________

( when ) ____________________

( his ) ______________________

( wonderful ) ___________________

( bus stop ) ____________________

( but ) __________________________

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • ( factory) I work in a factory

  ( these ) These are my book

  ( next to ) I sit next to Cương

  ( in front of ) There is a well in front of my house

  ( whose ) Whose coat is it ?

  ( when ) When is your birthday ?

  ( his ) What is his nationality?

  ( wonderful ) It is very wonderful

  ( bus stop ) There is a bus stop next to my house .

  ( but ) I can sing but I can't dance

    bởi Trần Gấm 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON