ADMICRO
UREKA

Complete the sentences with prepositions: Viet lives ..... his aunt and uncle ....... 83 Hoang Van Thu street

Complete the sentences with prepositions :

1. Viet lives ..... his aunt and uncle ....... 83 Hoang Van Thu street

2. Her birthday is ..... October 17th

3. Our party will be ...... ten o'clock to half past eleven ..... the morning ..... sunday

4. Trung will have party ..... her birthday ..... home.

5. I'll wait ....... you oustide the stadium

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1. Viet lives with his aunt and uncle at 83 Hoang Van Thu street.

  2. Her birthday is on October 17th .

  3. Our party will be from ten o'clock to half past eleven in the morning on sunday.

  4. Trung will have party on her birthday at home.

  5. I'll wait for you oustide the stadium

    bởi Hương Cin 04/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF