AMBIENT
UREKA

complete the sentences with although,despite,in spite of?

1 complete the sentences with although,despite,in spite of

1 .......................the weather was cold,we enjoyed our trip

2the children slept well........................the noise

3..............................earning a low salary,linda gave money to her parents

4 kate rarely sees tom..................they live in the same town

5 Hung failed the exam.............................of working very hard

6................................it was hot,she didn't put on her hat when going out

7 thanh went to work................................not feeling very well

8 Anna rarely visits her grandfather.........................she lives near her grand-father's house

9..................................of getting up late,she went to class on time

10 i couldn't eat .........................................i was very hungry

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1 complete the sentences with although,despite,in spite of

  1 ...........Although ............the weather was cold,we enjoyed our trip

  2the children slept well.........in spite of/despite ...............the noise

  3........Despite/In spite of .......earning a low salary,linda gave money to her parents

  4 kate rarely sees tom.......although ...........they live in the same town

  5 Hung failed the exam................in spite.............of working very hard

  6.................Although ...............it was hot,she didn't put on her hat when going out

  7 thanh went to work..................despite/in spite of..............not feeling very well

  8 Anna rarely visits her grandfather.............although ............she lives near her grand-father's house

  9................In spite..................of getting up late,she went to class on time

  10 i couldn't eat ...........although .......i was very hungry

    bởi Lê Thị Mỹ Hạnh 20/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON