Complete the following sentences with the correct form of words: All ……………between Paris and Hanoi have been cancelled due to fog FLY

bởi bach hao 18/09/2018
Complete the following sentences with the correct form of words. 1. All ……………between Paris and Hanoi have been cancelled due to fog FLY 2. There is plenty of………………for young people in this city. ENTERTAIN 3. It’s ………………… to complain; you won’t get your money back. USE 4. During his……………….. the family used to live in the country side. CHILD 5. He is such (a/an )……………….person that no one likes him. HELP

Câu trả lời (3)

 • Complete the following sentences with the correct form of words.

  1. All ……flights………between Paris and Hanoi have been cancelled due to fog FLY

  2.There is plenty of………entertainment………for young people in this city. ENTERTAIN

  3. It’s ………useless ………… to complain; you won’t get your money back. USE

  4. During his………childhood……….. the family used to live in the country side. CHILD

  5. He is such (a/an )………unhelpful……….person that no one likes him. HELP

  bởi Thương Ánh 18/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 FLIGHT

  bởi Trịnh Đức Anh 14/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • flight

  bởi Nguyễn Duy Khánh 15/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan