AMBIENT
UREKA

Chọn đáp án đúng: She had a headache . She'd better .............. some aspirins .

Chọn đáp án đúng :

1 , She had a headache . She'd better .............. some aspirins .

a , to take b , taking c , take d , took .

2 , Last week the dentist ........... a cavity in my broken tooth .

a , felt b , filled c , feel d , fill

3 , When I am ill , my mother always looks ............... me very well .

a , for b , forward c , at d , after

4 , My brother doesn't like pork and .........................

a , neither I do

b , either do I

c , neither I do

d , I don't too

5 , What is the name of the girl ................. jeans and a red sweater .

a , on b , with c, in d, at

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Chọn đáp án đúng :

  1 , She had a headache . She'd better .............. some aspirins .

  a , to take b , taking c , take d , took .

  2 , Last week the dentist ........... a cavity in my broken tooth .

  a , felt b , filled c , feel d , fill

  3 , When I am ill , my mother always looks ............... me very well .

  a , for b , forward c , at d , after

  4 , My brother doesn't like pork and .........................

  a , neither I do

  b , either do I

  c , neither I do

  d , I don't too

  => đpá án là neither do I / I don't, either.

  5 , What is the name of the girl ................. jeans and a red sweater .

  a , on b , with c, in d, at

    bởi Phan Hạ Vân 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON