ADMICRO
UREKA

Chọn đáp án đúng: 1 , The new on TV last night very good . a , was b,were c. has d , be

Chọn đáp án đúng :

1 , The new on TV last night ................ very good .

a , was b,were c. has d , be

2 , I divided the sweets .................. several boys .

a . during b , into c , among d , between

3 , Many people write books but .............. write good books .

a , enough b , few c , a little d , much

4 , ............... awful the weather is !

a , What b , What an c , How d, How much

5 , It took them an hour ............ to Da Lat .

a , to drive b , driving c , drive d , drove

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 • Chọn đáp án đúng :

  1 , The new on TV last night ................ very good .

  a , was b,were c. has d , be

  2 , I divided the sweets .................. several boys .

  a . during b , into c , among d , between

  3 , Many people write books but .............. write good books .

  a , enough b , few c , a little d , much

  4 , ............... awful the weather is !

  a , What b , What an c , How d, How much

  5 , It took them an hour ............ to Da Lat .

  a , to drive b , driving c , drive d , drove

    bởi Đỗ Uyên Vi 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.a

  2c

  3b

  4c

  5a

    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 07/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON