YOMEDIA
IN_IMAGE

Cho dạng đúng của từ: Catching a cold is really ____ for anyone. (please)

Cho dạng đúng của từ

1. Catching a cold is really ____ for anyone. (please)

2. In class we should listen to the teacher____.(attend)

3. UNESCO is a famous ____ organization. (nation)

4. Phone the ____ if the lights don’t work. (electric)

5. After that she ____ the pan and stir-fried the beef. (hot)

6. Please read the text ____ more. (one)

7. The names in this list are in____ order. (alphabet)

8. Do you feel any ____ today ? (well)

9. How often do you ____ the chickens ? (food)

10. Where are the ____ books in this library ? (refer)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cho dạng đúng của từ

  1. Catching a cold is really ____ for anyone. (please)

  2. In class we should listen to the teacher____.(attend)

  3. UNESCO is a famous ____ organization. (nation)

  4. Phone the ____ if the lights don’t work. (electric)

  5. After that she ____ the pan and stir-fried the beef. (hot)

  6. Please read the text ____ more. (one)

  7. The names in this list are in____ order. (alphabet)

  8. Do you feel any ____ today ? (well)

  9. How often do you ____ the chickens ? (food)

  10. Where are the ____ books in this library ? (refe

  ĐÁP ÁN

  1. unpleasant

  3. international

  5. heated

  7. alphabetical

  9. feed

  2. attentively

  4. electrician

  6. once

  8. better

  10. reference

    bởi Nguyễn Thị Tuyết Trang 05/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON