AMBIENT
UREKA

Chia thì: 1.When she _____________(leave) him, he ______(became) quite ill


Bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau:
Chọn đúng thì của các câu sau
1.When she _____________(leave) him, he ______(became) quite ill

2. I_________(be) looking for some photos when you rang but I ________( not find) them

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)


 • Bài tập 1: Chọn đúng thì của các câu sau:
  Chọn đúng thì của các câu sau
  1.When she __had left __(leave) him, he ___became___(became) quite ill

  2. I____was_____(be) looking for some photos when you rang but I ___didn't find_____( not find) them

    bởi Lê Thị Hiền 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. was leaving / became

  2. was / didn't find

    bởi Vũ Minh Khang 15/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON