ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Chia động từ trong ngoặc

1.....you.....(be)free next Sunday morning,Mai?-No.I.....(visit)our grandmother.2.By the time the bus (come)...... this morning,Duong (wait)...... for it for half an hour.3.He (work)..... as a research and development chemist 10 years,then he retired.4.She couldn'n get access to the Internet because she(not pay)........ the bill.
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (2)

 
 
 
 • 1 will you be  /   will visit

  2 came   /    had waited

  3 has worked

  4  hadn't paid

    bởi Hoàng Ngọc Diệp 27/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1:will you be / will visit

  2:came / had waited

  3:has worker

  4:hadn't paid

    bởi Sở Di 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1