RANDOM
VIDEO

Arrange these words in correct order to make sentence: House/is/the market/far/to/from/how/it/Trang's?

Arrange these words in correct order to make sentence.

1.House/is/the market/far/to/from/how/it/Trang's?

...............................................................................

2.lives/street/grandparents/he/Hoang Quoc Viet/his/on/with.

...............................................................................................

3.many/old/students/my/have/doesn't/class.

........................................................................

4.Mrs/to/who/Quyen/talking/is?

....................................................

5.smaller/new/old/her/Hoa's/one/school/is/than.

..........................................................................

6.goes/bus/Hoang/day/work/Mrs/every/to/by.

..........................................................................

7.new/from/one/is/houuse/his/how/different/Minh's/old?

.........................................................................................

8.beacause/parents/is/she/Nguyet/misses/unhappy/her.

.........................................................................................

9.friends/town/lot/does/her/Giang/of/in/a/have?

................................................................................

10.o'clock/lunch/it's/and/the/twelve/we're/to/dinning room/have/in.

...........................................................................................................

Các bn giúp mk với mai mk đi học rồi

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. House / is / the market / far / to / from / how / it / Trang's ?

  => How far is it from Trang's house to the market?

  2. lives / street / grandparents / he / Hoang Quoc Viet / his / on / with.

  => He lives on Hoang Quoc Viet street with his grandparents.

  3. many / old / students / my / have / doesn't / class.

  => My class doesn't have many old friends.

  4. Mrs / the boy / to / who / Quyen / talking / is ?

  => Who is the boy Mrs Quyen is talking to?

  5. smaller / new / old / her / Hoa's / one / school / is / than .

  => Hoa's new school is smaller than her old one.

  6. goes / bus / Hoang / day / work / Mrs / every / to / by.

  => Mrs Hoang goes to work by bus every day.

  7. new / from / one / is / house / his / how / different / Minh's / old ?

  => How is Minh's new house different from his old one?

  8. because / parents / is / she / Nguyet / misses / unhappy / her.

  => Nguyet is unhappy because she missed her parents.

  9. friends / town / lot / does / her / Nhung / of / in / a / have ?

  => Does Nhung have a lot of friends in her town?

  10. luch / o'clock / going / it's / and / the / twelve / we're / to / room .

  => It's twelve o'clock, we're going to have lunch.

    bởi nguyen tan dung 20/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)