write a letter to your friend about these topic below?

bởi Hy Vũ 21/08/2019

viết về một lần đi sở thú

viết thư cho bạn về sinh nhật của mk

Câu trả lời (1)

 • Dear Lan ,

  It was my birthday last Tuesday . I invited some of my classmates to the party . They gave me presents like : comic books , robots , a teddy bear and especially a cat . It is soft and silky . We ate cakes , sweets , fruit and ice-cream . We drank fruit juice . We sang Vietnamese and English songs . We danced , too . Nam played the guitar and Linh played the piano . The party ended at 9 p.m . We enjoyed it very much . And i also was very happy . I would like to invite you to my birthday party next time .

  bởi Dương Minh Chiến 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Trieu Tien

  1. My dad doesn't mind............... my mom from work every day.

  A. pick up B. picked up C. picking up D. picks up

  2. Using computers too much may have harmful effects ....... . your minds and bodies.

  A. on B. to C. with D. onto

  3. I love the people in my village. They are so..................... and hospitable.

  A. friendly B. vast C. slow D. inconvenient

  4. Among the .................., the Tay people have the largest population.

  A. groups B. majorities C. ethnic minorities D. ethnic cultures.

  5. People in the countryside live .................. than those in the city.

  A. happy B. more happily C. happily D. less happy

  6. Viet Nam is ............. Multicultural country with 54 ethnic groups.

  A. a B. an C. the D. A and C

 • Lê Chí Thiện

  4. chọn đáp án đúng

  1. Is this her .............?

  A. erasers B. books C. an eraser D. eraser

  2. how many ............?

  A. person B. table C. people D. beef

 • thanh hằng

  Writing

  1.My hobby is......dolls

  2.I like.......so I usually buy flowers and put them in a vase to display in my house.

  3.Mi has the same hobby.....Elena

  4.Nick thinks mountain climbing.....collecting things

  5.I like........There is a pool near my house,so I go there four.....

  6.My dad.....his bike to work

  7.I......making pottery interesting

  8.My father.....this hobby when he came back home from the US

 • Phan Quân

  Dịch đoạn văn sau :

  Trong kho tàng truyện cổ tích của Việt Nam có rất nhiều câu truyện hay nhưng câu truyện mà em thích nhất đó là câu truyện Thỏ và Rùa. Câu truyện như sau:
  Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng rất nhanh, khi thấy rằng mình đã khá xa Rùa, Thỏ nghĩ nên nghỉ cho đỡ mệt dưới một bóng cây xum xê lá bên vệ đường và nghỉ thư giãn trước khi tiếp tục cuộc đua. Vì quá tự tin vào khả năng của mình, Thỏ ngồi dưới bóng cây và nhanh chóng ngủ thiếp đi trên đường đua. Rùa từ từ vượt qua Thỏ và sớm kết thúc đường đua. Khi thỏ thức dậy thì rùa đã đến đích và trở thành người chiến thắng. Thỏ giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng nó đã bị thua.
  Người cậy tài cậy giỏi mà chủ quan, biếng nhác thì chẳng làm nên việc gì. Ngược lại, sức có kém nhưng quyết tâm, nhẫn nại ắt thành công.

 • An Nhiên

  Bạn hãy nêu cách chia động từ quá khứ!

 • Bin Nguyễn

  sắp xếp lại câu

  1 is/stay/his/house/he/going/to/at/uncle

  2 Hoa /her/are/to/HN/three/for/days/and/sister/going/vist

  3is/David/going/stay/the/in/Hoa Binh/t/hotel/Ha Noi/to

  4 have/often/a/when/weather/is/he/fine/I/picnic

  giúp mk nha mk đg cần gấp

 • Van Tho

  viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh từ 100 đến 150 từ kể về 1 mùa mà em yêu thích

 • Phan Quân

  Rewrite the sentenCes

  Let's go to the movie theater

  -why ..........................................

  I want to play badminton this weekend

  -what..........................................

  Why don't we have some orange juicejuice ?

  -let's ...........................................

  Would you like to go fishing?

  -what ........................................

  Why don't we take some photos?

  -would ......................................