AMBIENT
UREKA

Viết lại câu sau cho nghĩa không đổi: There isn't any water

Viết lại các câu sau sao cho ngĩa của câu ko thay đổi

1. There isn't any water.=> I wish........................

2. I can't buy a car because I don't have enough money.=> I wish................................

3. I am short so I can't reach the light. I wish...........................

4. I want to go out.=> I wish.....................

5. I'd like to pass the exam.=> I wish.......................

6. I don't want to have bad marks. => I wish..........................

7. Don't go out!=> I wish..............

8. Don't be silly=> I wish.........................

9. Open your box, please=> I wish........................

Giúp nha, mai mk nộp oy

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1) There isn't any water
  => I wish there were water
  2) I can't buy a car because I don't have enough money
  => I wish I had enough money to buy a car
  3) I am short so I can't reach the light
  => I wish I were taller to reach the light
  4) I want to go out 
  => I wish I could go out
  5) I'd like to pass the exam
  => I wish I passed the exam
  6) I don't want to have bad marks
  => I wish I didn't have bad marks
  7) Don't go out !
  => I wish you didn't go out
  8) Don't be silly!
  => I wish you weren't silly
  9) Open your box, please
  => I wish you opened your box
  10) It's boring to sit here alone
  => I wish I didn't sit here alone

   

    bởi Trần Thị Ngọc Hân 05/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON