ON
ADMICRO
VIDEO_3D

The bed was very uncomfortable?

1.The bed was very uncomfortable. I_________sleep very well. A.didn’t B.did C.wasn’t D.not 2.What_________you_________last weekend? * A.were/do B.did/did C.did/do D.do/did
Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
 • 1a 2c
    bởi Vietanh Tran 26/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, A. 2, C nhes
    bởi Lê Nhu 28/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. didn't (A)

  2. did/do (C)

    bởi Phạm Đăng Minh 18/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1