RANDOM

Sắp xếp câu sau hoàn chỉnh: Minh/ learns/ how/ play/to/ the

1. Minh/ learns/ how/ play/to/ the

2. The/ newspaper/ magazine/ and/ rack/on/ are/ the/ middle/ in/ the

3. that/cheaper/ is/than/ dress/ one/this

4. is/ interested/ learning/ he/ English/ in

5. take/ how long / it/ to/Hanoi/ does/ get/ to/ plane/ by?

6. today/ ill/because/ Ba/staying/ is/ is/ home/he/at

7.activity/ recess/ chatting/of/is/popular/most/students/at/the

8. Hoa/interested/ is/in/ always/music

9. mables/ Son and Minh/ often/ recess/ play/ at do/?

10. Hung/interested/ is/ in/ always/ guitar/ the playing

11.going/dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

12. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

13. milk/ want/ does/ much./your/ how/ mother?

14. you/some/ would/ to/ drink/ things/ like?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. Minh/ learns/ how/ play/to/ the

  Minh learns how to play the ....

  2. The/ newspaper/ magazine/ and/ rack/on/ are/ the/ middle/ in/ the

  Magazines and newspaper are on the rack in the middle.

  3. that/cheaper/ is/than/ dress/ one/this

  This dress is cheaper than that one.

  4. is/ interested/ learning/ he/ English/ in

  He is interested in learning English.

  5. take/ how long / it/ to/Hanoi/ does/ get/ to/ plane/ by?

  How long does it take you to get to Hanoi by plane?

  6. today/ ill/because/ Ba/staying/ is/ is/ home/he/at

  Ba is staying at home today because he is ill.

  7.activity/ recess/ chatting/of/is/popular/most/students/at/the

  Chatting is the most popular activity of students at recess.

  8. Hoa/interested/ is/in/ always/music

  Hoa is always intersted in musics.

  9. mables/ Son and Minh/ often/ recess/ play/ at do/?

  Do Son and Minh often play marbles at recess?

  10. Hung/interested/ is/ in/ always/ guitar/ the playing

  Hung is interest in playing th guitar.

  11.going/dinner/ tonight/ is/ have/ to/ where/ Lan?

  Where is Lan going to have dinner tonight?

  12. building/ tallest/ the/ is/ this/ city/ the/ in/ world.

  This is the tallest building in the world.

  13. milk/ want/ does/ much./your/ how/ mother?

  How much milk does your mother want?

  14. you/some/ would/ to/ drink/ things/ like?

  Would you like to drink some things?

    bởi Phạm Thị Thủy Tiên 28/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)