ON
YOMEDIA
VIDEO

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.

Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it.( Viết lại mỗi câu sau đây theo cách khác sao cho có nghĩa gần giống với câu được in trước nó. )

1. His school has three floors

► There ........................................................................

2. The vegetable garden is behind their house.

► Their house ................................................................ ( front )

3. Tom goes to work at seven fifteen.

►  Tom goes to work at ..................................................... ( a quarter )

4. We don' t walk to the park.

►  We ......................................................... ( foot )

5. She takes a bus to school every day.

►  She ......................................................... ( by bus )

6. She does not ride a bike to school.

►  She ............................................................ ( riding )

7. Their school is not to the left of their houses.

►  Their houses ............................................................... ( right )

8. Their houses are not far from their school.

►  Their school ............................................................. ( near )

9. My house is among many stores.

►  Many ................................................................... ( around )

10. The bookstore is to the right , and the bakery is to the left of Lan' s house.

►  Lan' s house ............................................................................... ( between )

 

 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • 1. There are three floors in his school.

  2. Their house is in front of the vegetable garden.

  3. Tom goes to work at a quarter past seven.

  4. We don't go to the park on foot.

  5. She goes to school by bus every day.

  6. She isn't riding the bike to school.

  7. Their houses is not to the right of their school. 

  8. Their school is near their houses.

  9. Many stores are around my house.

  10. Lan's house is between the bookstore and the bakery.

    bởi Hồ Thảo Lam Anh 14/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1 There are three floors in his school

  2 There house is in front of the vegetable garden

  3 Tom goes to work at a quarter past seven

  4 We don't go on foot to the pảk

  5

  6

  7

    bởi Bảo Nguyễn 14/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Cám ơn các bạn nhìu !!!

    bởi Suzuki Shiyuira 15/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1