ON
YOMEDIA
VIDEO

Put the verbs in brackets into a suitable tense?

IV. Put the verbs in brackets into a suitable tense.

1. My aunt and uncle (visit)___________Tokyo last Tuesday.

2. You ever (be)__________ to Paris, Mr.Lam?

3. Vinh usually (go)____________to school on foot.

4. Miss Nhung (not take)___________ the bus to work yesterday.

5. Peter never (see)___________ that filim before.

6. You (meet)________ Phuong two days ago ?

7. They (not often)____________ the shop on saturdays.

8. Nam (not do)____________ his homework yet.

9. You (clean)___________ the room every day ?

10. Lien (talk)__________ on the phone to her pen pal.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • IV. Put the verbs in brackets into a suitable tense.

  1. My aunt and uncle (visit)___VISITED________Tokyo last Tuesday.

  2. You ever (be)_____HAVE YOU EVER BEEN____ to Paris, Mr.Lam?

  3. Vinh usually (go)__GOES__________to school on foot.

  4. Miss Nhung (not take)____DIDN'T TAKE_______ the bus to work yesterday.

  5. Peter never (see)______HAVE NEVER SEEN_____ that filim before.

  6. You (meet)____DID YOU MEET____ Phuong two days ago ?

  7. They (not often)_________DON'T OFTEN___ the shop on saturdays.

  8. Nam (not do)____HASN'T DONE________ his homework yet.

  9. You (clean)______DO YOU CLEAN_____ the room every day ?

  10. Lien (talk)____TALKS_____ on the phone to her pen pal.

    bởi nguyen khanh bao quyen 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1