AMBIENT

put the verb in the brackets into the present simple or present progressive tense?

bởi Bình Nguyen 28/08/2019

put the verb in the brackets into the present simple or present progressive tense:

1. Where ( be ) ... your father? - He ( read) ... a newspaper in the living room.

2. Nam isn't in his room. He ( play ) ... in the garden now.

3.We ( do ) ... the homework at the moment.

4. Listen ! The girl ( play ) .... the piano.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • put the verb in the brackets into the present simple or present progressive tense:

  1. Where ( be ) .is.. your father? - He ( read) .is reading.. a newspaper in the living room.

  2. Nam isn't in his room. He ( play ) ..is playing. in the garden now.

  3.We ( do ) ..are doing. the homework at the moment.

  4. Listen ! The girl ( play ) ..is playing.. the piano.

  bởi Nguyễn Thị Mỹ Lệ 28/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>