AMBIENT

match up?

bởi Nguyễn Thanh Trà 29/08/2019

* Match up- nối

1. Hello! □ a. Good moring! Hoa.

2. My name's Ba. □ b. Bye bye!

3. What's your name? □ c. How are you?

4. He's Mr Son. □ d. Hi!

5. I am eleven. □ e. What's your name?

6. How are you? □ f. My name's Lan.

7. Hi! This is Lan. □ g. Hello! I'm Ba.

8. Good morning! Ba. □ h. Fine, thanks.

9. Goodbye. □ i. He's my father.

10. I am fine. Thank you. □ j. How old are you?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • * Match up- nối

  1. Hello! □ a. Good moring! Hoa.

  2. My name's Ba. □ b. Bye bye!

  3. What's your name? □ c. How are you?

  4. He's Mr Son. □ d. Hi!

  5. I am eleven. □ e. What's your name?

  6. How are you? □ f. My name's Lan.

  7. Hi! This is Lan. □ g. Hello! I'm Ba.

  8. Good morning! Ba. □ h. Fine, thanks.

  9. Goodbye. □ i. He's my father.

  10. I am fine. Thank you. □ j. How old are you?

  1-d 2-e 3-f 4-i 5-j 6-h 7-g 8-a 9-b 10-c

  bởi Nguyễn Nhật Thanh Châu 29/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>