ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Makes questions we usually watch TV in the evening?

Makes questions:

1.we usually watch TV in the evening.

2.She doesn't like the city because it's always noisy and busy.

3.Nam often stay at the arcade for about an hour a week.

4.George has to go tothe chemist's to buy some aspirins.

5.the children often drink orange juice at the shool canteen.

6.We are reading an interesting book.

7.Tom plays football very well.

8.Kate is very nice.

9.His father went to England in 1996.

10.The teacher reads stories to the children.

11.She walked to work because th factory is near her house.

12.They couldn't go to the beach because it rained hard all day.

13.It takes her twenty minutes to go to school.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Makes questions:

  1.we usually watch TV in the evening.

  -> What do you uasually do in the evening ?

  2.She doesn't like the city because it's always noisy and busy.

  -> Why doesn't she like the city ?

  3.Nam often stay at the arcade for about an hour a week.

  -> How long does Nam often stay at the arcade ?

  4.George has to go tothe chemist's to buy some aspirins.

  -> Where does George have to go to buy some aspirins ?

  5.the children often drink orange juice at the shool canteen.

  -> What do the children often drink at the shool canteen ?

  6.We are reading an interesting book.

  -> What are you reading ?

  7.Tom plays football very well.

  -> How does Tom play football ?

  8.Kate is very nice.

  -> How is Kate ?

  9.His father went to England in 1996.

  -> When did his father go to England ?

  10.The teacher reads stories to the children.

  -> Who reads stories to the children ?

  11.She walked to work because the factory is near her house.

  -> Why did she walk to work ?

  12.They couldn't go to the beach because it rained hard all day.

  -> Why couldn't they go to the beach ?

  13.It takes her twenty minutes to go to school.

  -> How long does it take her to go to school ?

    bởi Nguyễn Liên 12/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1