YOMEDIA

I'd like................. bananas, please! (any/some/many/much)

1. I'd like................. bananas, please!

a. any b. some c. many d. much

2. Lemonade, apple juice and................. are cold drinks.

a. vegetables b. noodles c. iced tea d. beans

3. She isn't heavy. She is..................

a. thin b. fat c. strong d. light

4. Lan................. aerobic everyday.

a. does b. plays c. goes d. dances

5.................. sports do you play?

a. What's b. Who c. Which d. How

6. We need a tent to go.................

a. fishing b. swimming c. camping d. jogging

7. They are going to stay................. their uncle and aunt this summer vacation.

a. in b. at c. by d. with

8. What is your nationality? I am.................

a. Vietnamese b. Vietnam c. England

9. There are only two................. in my country.

a. weather b. seasons c. citadel d. cities

10.................. do you go to school? Every afternoon.

a. How much b. How often c. How many d. How

11. What do you often do................. it is hot?

a. What b. Which c. How d. When

12. What about.................. tennis this afternoon?

a. play b. playing c. to play d. plays

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1. I'd like................. bananas, please!

  a. any b. some c. many d. much

  2. Lemonade, apple juice and................. are cold drinks.

  a. vegetables b. noodles c. iced tea d. beans

  3. She isn't heavy. She is..................

  a. thin b. fat c. strong d. light

  4. Lan................. aerobic everyday.

  a. does b. plays c. goes d. dances

  5.................. sports do you play?

  a. What's

  b. Who

  c. Which

  d. How

  6. We need a tent to go.................

  a. fishing

  b. swimming

  c. camping

  d. jogging

  7. They are going to stay................. their uncle and aunt this summer vacation.

  a. in

  b. at

  c. by

  d. with

  8. What is your nationality? I am.................

  a. Vietnamese

  b. Vietnam

  c. England

  9. There are only two................. in my country.

  a. weather

  b. seasons

  c. citadel

  d. cities

  10.................. do you go to school? Every afternoon.

  a. How much

  b. How often

  c. How many

  d. How

  11. What do you often do................. it is hot?

  a. What

  b. Which

  c. How

  d. When

  12. What about.................. tennis this afternoon?

  a. play

  b. playing

  c. to play

  d. plays

    bởi BUITHINGANKHANH KHANH 26/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)