YOMEDIA

Điền từ thích hợp vào chỗ trống: How does she ...... she is tired and hungry

how does she .... she is tired and hungry

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • How does she ....feel.....?- She is tired and hungry.

    bởi Hồ Thị Triệu 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • câu bị động là câu như thế nào. Cho mk biết cấu trúc của câu bị động. Thêm một số bài tập luyện tập nữa các bạn ơi
   

  01/03/2019 |   2 Trả lời

 • THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

  Bài1:hoàn thành các câu sau:

  1. A: "There's someone at the door."

  B: " I .........(get) it."

  2. Joan thinks the Conservatives ....... (win) the next election.

  3. A :" I'am moving house tomorrow."

  B: " I .........(come) and help you."

  4. If she passes the exam, she .......... (be) very happy.

  5. I .........(be) there at four o'clock, I promise.

  6. A: "I'am cold"

  B: " I ...........(turn) on the fire."

  7. A: " She's late. "

  B: "Don't worry she ......... (come)."

  8. The meeting ..........(take) place at 6 p.m.

  9. If you eat all of the cake , you  ........... (feel) sick.

  10. They...........(be) at home at 10 o'clock

  Bài2.Hoàn thành các câu sau.

  1.I'm afraid I ........ (not/be) able to come tomorrow.

  2. Because of the train strike ,the meeting ....... (not/take) place at 9 o'clock.

  3. A : " go and tidy your room."

  B: " I .........(not/do) it!"

  4. If it rains, we. ............ (not/go) to the beach.

  5. In my opinion, she ........(not/pass) the exam.

  6. A: "I'm driving to the party , would you like a lift?"

  B: " Okay, I .......(not/take) the bus , I'll come with you."

  7. He ........(not/buy) the car,  if he can't afford it.

  8.I've tried everything, but he ....... (not/eat).

  9. According to the weather forcast,it ........... (not/show) tomorrow.

  10. A : "I'am really hungry. "

  B: " In the case we .......(not/wait ) for John.

  Bài3: hoàn thành các câu sau:

  1. ......(they/come) tomorrow?

  2. When ........(you/get ) back?

  3. If you lose your job,WHat ....... (you/do) ?

  4. In your opinion,.......(she/be) a good teacher?

  5. What time ....... (the sun/set ) today?

  6. .......(she/get) the job,do you think?

  7. ...... (David/ be) at home  this evening?

  8. What .........(the weather/be) like tomorrow?

  9.There's someone at the door,......... (you/get)it?

  10. How ......(he/get) here?

  27/02/2019 |   2 Trả lời


 • viết về món ăn yêu thích của bạn

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • câu bị động là câu như thế nào mọi người

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • Đièn từ thích hợp vào ô trống 

  In folklore, there are many popular stories about mo______.

   

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • Supermarket/in/of/is/the/front/you/.

  You/on/stadium/the/is/of/left/the/.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Thế nào là thì hiện tại hoàn thành?

           CÁc bạn giúp mình với!(nhớ cả trường hợp đbiệt và ví dụ nha!Thanks nhìu!

  01/03/2019 |   1 Trả lời

 • Simple future tense.

  Bài1: đổi các câu sau sang thì tương lai đơn.

  1. I am in a elementary class

  ..............

  2. Ms.Masako and you are in Hong Kong

  ................

  3. They are both good students

  .................

  4. This is your seat 

  .............

  5. His is angry with us. 

  ..........

  Bài2: hoàn tất các câu sau ở thì tương lai đơn với các động từ trong ngoặc

  1. He (call) you tomorrow

  ................

  2. They (see) us in the morning

  ..................

  3.I  (give) you that money today

  ...................

  4. She (help) you with that book

   ....................

  5. Mary (clean ) off the table right away

  ...................

  Bài3: đổi các câu sau sang thể phủ định

  1. They will arrive on time

  ............

  2. He will be able to meet us later.

  ................

  3. We shall eat in the same restaurent again

  ................

  4. The weather will be cool tonight.

  ..............

  5.I shall be back in an hour

  .............

  Bài4: đổi các câu sau sang câu hỏi:

  1. The plant will die because OF lack of sunshine

  ...........

  2. She'll meet us in the supermarket

  ................

  3.They'll spend two months in France

  ............

  4. The meeting will begin at o'clock

  ..............

  5. Peter will visit Italy next summer

  .................

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • Exersice 2: using the given words to write complete sentences.

  1. I/ have/ breakfast/ 6.00/ every/ morning.

  2. She/ have/ breakfast/ 6.30/ every/ morning .

  3. I/ brush/ teeth/ at/ 6.30/ every morning.

  4. She/ brush/ teeth/ 6.15/ every/ day.

  5. She/ do/ housework/ after/ school/ every/ day.

  6. We/ play/ soccer/ afternoon/ every day.

  7. She/ play/ volleyball/ after/ school/ every day.

  8. Mr Hai/ be/ my/ teacher. He/ teach/ me/ English.

  9. We/ have/ English/ Tuesday/ and/ Thursday.

  10. She/ have/ English/ Thursday/ and Friday.

  GIÚP NHANH VS NHA CHO 1 TICK ĐANG CẦN GẤP.

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 • viết về gia đinh em bằng tiếng anh

  27/02/2019 |   2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)