ON
YOMEDIA
VIDEO

Dich sang Tiếng Anh

Susan Yang lives in Miami, Florida. She is a nurse, but she doesn't work in a hospital. She works on a large cruise ship. The ship takes people for holidays to some of the islands in Caribbean Sea. Susan lives on the ship for seven days and then she has a week off. There  are three nurses on the ship, she say:''we never all work together.''. Two work from 8 a.m to 8 p.m and th other one does the night shift. she always work at night. When she doesn't have duty, Susan sleep most of the time

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (7)

 
 
 
 • Susan Yang sống tại Miami,Florida . Cô ấy là 1 y tá , nhưng cô ấy không làm trong bệnh viện . Cô ấy làm việc trên một chiếc tàu du lịch lớn . Con tàu đưa mọi người đi nghỉ mát đến một số hòn đảo ở biển Caribbean . Susan sống trên tàu trong bảy ngày và sau đó cô được nghỉ một tuần. Có ba y tá trên tàu, cô nói: '' chúng tôi không bao giờ làm việc cùng nhau. ''. Hai người làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và một người khác làm ca đêm. cô ấy luôn làm việc vào ban đêm Khi cô ấy không có nhiệm vụ, Susan ngủ hầu hết thời gian.

   
   
    bởi Kazato Kaizo 18/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Susan Yang sống ở Miami, Forida. Cô là 1 y tá,nhưng cô không làm trong bệnh viện. Cô làm trên một con tàu du lịch lớn. Con tàu đưa mọi người đi nghỉ mát ở một số hòn đảo ở biển Caribbean. Cô ấy sống trên tàu trong bảy ngày và sau đó cô ấy được nghỉ 1 tuần. Có 3 y tá trên tàu, cô nói:" Chúng tôi không bao giờ làm việc cùng nhau."Hai người làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và một người khác làm ca đêm. Cô luôn làm việc vào ban đêm.Khi cô không có nhiệm vụ, Suán ngủ hầu hết thời gian.

    bởi Nhật Anh 19/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Susan Yang lives in Miami, Florida. She is a nurse, but she doesn't work in a hospital. She works on a large cruise ship. The ship takes people for holidays to some of the islands in Caribbean Sea. Susan lives on the ship for seven days and then she has a week off. There  are three nurses on the ship, she say:''we never all work together.''. Two work from 8 a.m to 8 p.m and th other one does the night shift. she always work at night. When she doesn't have duty, Susan sleep most of the time

  Tiếng việt:

  Susan Yang sống ở Miami, Florida. Cô ấy là một y tá, nhưng cô ấy không làm việc trong bệnh viện. Cô làm việc trên một tàu du lịch lớn. Con tàu đưa mọi người đi nghỉ mát đến một số hòn đảo ở biển Caribbean. Susan sống trên tàu trong bảy ngày và sau đó cô được nghỉ một tuần. Có ba y tá trên tàu, cô nói: '' chúng tôi không bao giờ làm việc cùng nhau. ''. Hai người làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối và một người khác làm ca đêm. cô ấy luôn làm việc vào ban đêm Khi cô ấy không có nhiệm vụ, Susan ngủ hầu hết thời gian

    bởi @%$ Đạo 16/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1