YOMEDIA

Đặt câu hỏi cho câu: They never go camping because they do not have a tent

Đặt câu hỏi cho câu:

they never go camping because they do not have a tent.

Vậy theo các bạn câu hỏi là gì?tớ ko hiểu xin các bạn giúp

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Why do they never go camping?

    bởi Huỳnh Tài 27/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • can you identify the /ə/ sounds in this sentence

  There's a bus stop in front of the bank Gạch chân dưới nha

  22/08/2019 |   2 Trả lời

 • Write a short paragraph about your neighborhood...

  ( Viết một đoạn văn ngắn về khu phố của bn )

  Mấy bn cko mik xem một số bài để tham khảo nké ^_^

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • 1.I'm is Lan

  =>......

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • They/ study/ best/ school/city.

  27/02/2019 |   3 Trả lời

 • by / can't / you/ go/ that /into/ street /car / or/ motorbike/ by.

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • Dịch tất cả câu sau sang tiếng anh
  1. Chào các cậu.Hôm nay các cậu có khỏe không?
  2.chúng mình khỏe,cảm ơn bạn.Thế còn bạn thì sao?
  3.Mình vẫn khỏe.Cảm ơn các cậu.
  4.Chào chị.Ten em là Hoa.Em năm nay 12 tuổi.
  5.Con chào bố mẹ.Bố mẹ có khỏe không ạ?
  6.Em chào anh.Đây là Nga.Cô ấy là bạn của em.Cô ấy học lớp 6.
  7.Tôi là Phong còn đây là Linh.

  27/02/2019 |   1 Trả lời

 • I. Long likes jogging very much. Every morning he (1)........... with his father. Wher it is warm, Long (2)................. fishing in a small river with his uncle. Long travels a lot.(3)........ summer, he is going to visit Ha Long Bay with his family. He is going to stay in a small hotel (4)........ four days.

  1. A . jog B. jogging C. jogs D. to jog

  2. A. goes B. plays C. does D. takes

  3. A. Those B. This C. That D. There

  4 A. in B. on c. with d .for

  II. This is Mr. Minh. He lives in a small house in Ha Noi. He teaches Englsh at a shool. He usually has breakfast at 6:00 in the morning. His house is far from the school so he always gos to school by motorbike. He works at school from Monday to Saturday. He usually stays at home on Sundays and the housework. Sometime he plays badminton with his friends. Tomorrow is Sunday. He is going to visit his father and his mother in the country.

  1. Where does Mr. Minh live?

  2. What time does he usually have breakfast?

  3. Is his house near the school ?

  4. Which sports does he sometimes play ?

  III.1. It isn't cold in the summer

  -> It's..............................

  2. What about going to Hue?

  ->Let's.............................

  3. Minh often rides a bike to shool.

  -> Minh goes to ...........................

  4. Mai is taller than Lan.

  -> Lan is.................................

  I

  1. hot/ often/ wher/ I/go swimming/ it/is...........................................

  2.often/ Peter/to/school/goes/6:20/at...........................................

  3.listens/usually/in/to/free/Lan/her/music/time..................................

  4.is/Nam/to/going/his/bring/camera...................................

  5.weather/do/what/like/you/?.......................................

  6.some/would/bread/like/I/milk/some/and.....................................

  II.1.I/listen/music/free time ->...................................

  2.What/you/do/when/it/hot?->...................................

  3.How/do/you/do/the park.->......................................

  4.I/need/bottle/cooking oil.->.......................................

  5.Lan/sometime/go/camping/Sunday.

  6.He/never/go/fishing/thewinter.

  7.They/play/volleyball/the yard/now.

  8. How/about/go/Huong Pagoda?

  9.My brother/sometimes/ play/soccer/afternoon

  10. it/often/warm/the sring.

  11.Ba/be/going/play/soccer/next Sunday.

  12.Nga/sometimes/go/swimming/Sunday.

  13.What/the weather/like/Hanoi.

  14.What/about/play/soccer?

  15.we/listen/music/now.

  16. How many/oranges/you/want?

  22/08/2019 |   1 Trả lời

 • viết về hoạt động ở trường (= tiếng anh)

  help me

  06/03/2019 |   1 Trả lời

 • viết lại câu giữ nguyên nghĩa :

  the robot in my house can clean the floors verry well => the robot in my house í a very good ...

  26/02/2019 |   1 Trả lời

 • sắp xếp câu :

  1.there/ If/ cycle,/ will not/ more people/ be/ air pollution./ much/

  2.you/ a car/ Will/ to fly/ have/ space?/ into/

  ai đúng mk tick

  05/03/2019 |   1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)