ON
ADMICRO
VIDEO_3D

choose the correct answer?

1.they are moving ...............a new aparterment ...................the city centre

a,at-at b,from-in c,to-in d,to-from

2,I'd ................study hard for the exam

a,like b,be c,do d,better

3.there are clothes on the floor.it's..........................

a,interesting b,mess c,messes d,messy

4,where ....................the living room ?

a.is b,are c,do d,does

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.they are moving ...............a new aparterment ...................the city centre

  a,at-at b,from-in c,to-in d,to-from

  2,I'd ................study hard for the exam

  a,like b,be c,do d,better

  3.there are clothes on the floor.it's..........................

  a,interesting b,mess c,messes d,messy

  4,where ....................the living room ?

  a.is b,are c,do d,does

    bởi Phạm Thiên Hương 09/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1