Chia động từ trong ngoặc

bởi Nguyễn Văn Hoa Hoa 07/07/2018

1. The test seems.....difficult(be)
2.Nien.....my next-door when I lived in Hue
3.Bao usually spends his free time.....volunteer work at the local orphanage(do)
4.The earth........around the sun (go)
5.They prefer.......by train(travel)
6.They usually go......at weekend(fish)
7.Do you have.......on duty today?(be)
8.Bell and Watson first...................the telephone in 11876(ỉntoduce)
9.I prefer.......to...........by bike.(walk/go)
10.Let me..........you the truth.(tell)
11.I don`t know where the Sao Mai theater...........(be)

12.Her mother.......her a new novel yesterday(give)
13.She is not tall enough............    the light(touch)
14.When I was young,I usually............with a kite(play)
15.My mother is interested in........(cook)
16.when he came back,I.......him the key.(give)
17.Don`t make noise!The baby.............(sleep)
18.My doctor advised me.....cigarettes.(not smoke)

 

Câu trả lời (10)

 • 1. to be

  2. lives

  3. doing

  4. goes

  5. to travel

  6. fishing

  7. to be

  8. introduced

  9. walking - going

  10. tell

  11. is

  12. gave

  13. to touch

  14. played

  15. cooking

  16. gave

  17. is sleeping

  18. not to smoke

  bởi Đào Thị Nhàn 09/07/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 •  

  - Bức tường càng cao thì càng mong muốn. Trong trái tim rộng mở của chúng ta là một Đấng cứu thế. - Muốn giữ thời gian thay đổi - Bức tường càng cao, hy vọng càng lớn. Vết sưng mang đến nhiều đau hơn để đối phó.

   

  bởi Nguyễn Thị Hảo 09/07/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 to be

  2 live

  bởi Trịnh Đức Anh 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. to be

  2. live

  bởi Linh Pulli 09/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
  1. to be
  2. live
  3. doing
  4. goes
  bởi Hacker 247 09/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. to be 2. lives 3. doing 4. goes 5. to travel 6. fishing 7. to be 8. introduced 9. walking - going 10. tell 11. is 12. gave 13. to touch 14. played 15. cooking 16. gave 17. is sleeping 18. not to smoke

  bởi Trần Thùy Linh 10/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. to be 2. lives 3. doing 4. goes 5. to travel 6. fishing 7. to be 8. introduced 9. walking - going 10. tell 11. is 12. gave 13. to touch 14. played 15. cooking 16. gave 17. is sleeping 18. not to smoke

  bởi Trần Thị Hoàng Ngân 11/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan