ON
YOMEDIA
VIDEO

Change these sentences into plural it is a couch?

1.Change these sentences into plural:

A: What is that ? - It's a pen.

B: It is a couch.

C: It this your bookshelf ? - Yes , it is.

D: There is a lamp on the table.

E: What is this ?

F: That is a bookshelf.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • A. What is that? - It's a pen

  \(\Rightarrow\) What are those? - They are pens

  B. It is a couch.

  \(\Rightarrow\) They are couches

  C. Is this bookshelf? - Yes, it is

  \(\Rightarrow\) Are these booksheves? Yes, they are

  D. There is a lamp on the table

  \(\Rightarrow\) There are lamps on the table

  E. What is this?

  \(\Rightarrow\) What are these?

  F. This is a bookshelf

  \(\Rightarrow\) These are booksheves.

    bởi Bạch Tuấn 14/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1