ON
ADMICRO
VIDEO

Fill in the blanks with (a) (few) or (a) (little): She asks us___questions.

Fill in the blanks with \(a\) \(few\) or \(a\) \(little\)

1.She asks us___questions.

2.I can speak___French.

3____people go to the meeting.

4.There are only____books on the shelf.

5My fater is eating___chicken soup.

6.They will have ___milkfor breakfast.

7.There are____letters in the letter-box.

8.He has____money and he will buy____vegetables.

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Fill in the blanks with \(a\) \(few\) or \(a\) \(little\)

  1.She asks us_a few__questions.

  2.I can speak_a little__French.

  3__A few__people go to the meeting.

  4.There are only__a few__books on the shelf.

  5My fater is eating_a little__chicken soup.

  6.They will have _a little__milkfor breakfast.

  7.There are__a few__letters in the letter-box.

  8.He has_a little__money and he will buy__a few__vegetables.

    bởi Người Xử 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1