cho dạng đúng từ trong ngoặc

bởi Nguyễn Thảo ngày 19/01/2018

There will be totally twenty five...to participate in the game show.( CONTEST)
 

Câu trả lời (1)

  • contestants 

    bởi Đàm Sen ngày 19/01/2018
    Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan